راهنمای استفاده از کدایگنایتر 4

راهنمای استفاده از کدایگنایتر 4

درود کل راهنما و مستندات کدایگنایتر4 آماده دانلود. 1399-12-25 کدایگنایتر بهترین فریمورک یا چهارچوب PHP است. نکته مهم: در موبایل و تبلت اندرویدی اپلیکیشن های مرورگر وب نظیر فایرفاکس دسترسی … ادامه مطلب

PHP

نوع داده بولین در PHP 7.4

Booleanها یک نوع بولین دارای مقدار TRUE یا FALSE  است. Syntax برای مقدار دادن  از کلمات TRUE و FALSE استفاده میشود. در PHP این مقادیر به بزرگ و کوچکی حساس … ادامه مطلب

PHP

انواع داده در PHP 7.4

PHP از ده نوع داده اصلی پشتیبانی می کند. 4 نوع داده اسکالر boolean integer float (floating-point number, aka double) string چهار نوع  داده مرکب (compound) : array object callable … ادامه مطلب

درس 7 – ویرایش دسته یا شاخه در وردپرس

درس 7 – ویرایش دسته یا شاخه در وردپرس

مدیر کل سایت برای تغییر دادن دسته یا شاخه باید زبق عکسهای زیر عمل کند: در عکس زیر باید در نهایت روی نام دسته که در اینجا خودرو است یا … ادامه مطلب