درس سوم – افزودن کاربر جدید به وردپرس

درس سوم – افزودن کاربر جدید به وردپرس

درس سوم – افزودن کاربر جدید به وردپرس

مدیر سایت اگر بخواهد خودش یک کاربر اضافه کند از منوی مدیریت باید روی (کاربران) کلیک کند و سپس از زیر منو گزینه (افزودن) را کلیک کند.

فرم ثبت نام نمایان میشود. در عکس زیر توضیحات لازم داده شده است.

مشترک کمترین اختیارات را دارد و به ترتیب بر اختیارات افزوده تا اینکه مدیرکل بیشترین اختیارات را دارد.

ویرایشگر و مدیرکل توانایی تغییر دادن متون و مقالات ارسالی دیگران را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.