درس 4-حدف کاربر در وردپرس

درس 4-حذف کاربر در وردپرس

درس 4-حدف کاربر در وردپرس

چنانچه مدیر کل بخواهد کاربری را حذف کند به روش عکس های زیر باید عمل کند:

اگر کنار چندین کاربر را تیک بزنید میتوانید همزمان چندین کاربر را حذف کنید.

اگر نشانگر ماوس را روی نام کاربری ببرید گزینه (پاک کردن) به رنگ قرمز نمایان میشود و اگر روی آن کلیک کنید کاربر حذف خواهد شد.

هنگام حد=ذف کاربر در آخرین مرحله می پرسد که آیا حذف شود. اگر پشیمان شدید روی دکمه (حذف شود) کلیک نکنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.