درس 7 – ویرایش دسته یا شاخه در وردپرس

درس 7 – ویرایش دسته یا شاخه در وردپرس

درس 7 – ویرایش دسته یا شاخه در وردپرس

مدیر کل سایت برای تغییر دادن دسته یا شاخه باید زبق عکسهای زیر عمل کند:

در عکس زیر باید در نهایت روی نام دسته که در اینجا خودرو است یا روی ویرایش هرکدام که خواستید کلیک کنید تا به فرم ویرایش دسته مذکور وارد شوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.