درس دوم-طراحی وب

طراحی وب به سه روش انجام میشود. روش اول: با فتوشاپ شکل سایت طراحی میشود و در مرحله بعد آن  فایل فوتوشاپ به فایل HTML/CSS تبدیل میشود. روش دوم: طراحی … ادامه مطلب

درس اول-طراحی وب

در این تدریس میخواهم برای آنها که خواندن مطالب مفصل را دوست ندارد طراحی وب را آمورش بدم. یک سایت از تعداد یک الی بیشمار فایل تشکیل میشود؛ در طراحی … ادامه مطلب