درس 7 – ویرایش دسته یا شاخه در وردپرس

مدیر کل سایت برای تغییر دادن دسته یا شاخه باید زبق عکسهای زیر عمل کند: در عکس زیر باید در نهایت روی نام دسته که در اینجا خودرو است یا … ادامه مطلب

درس 5-تغییر نقش یا اختیارات کاربر در وردپرس

مدیر کل میتواند اختیارات کاربران وردپرس را تغییر دهد مثلا چند مدیر کل بسازد یا یک مدیر کل را کاهش اختیارات دهد یا یک کاربر را افزایش اختیار دهد. با … ادامه مطلب

درس دوم- تغییر رمز و مشخصات مدیر و سایر کاربران وردپرس

  برای تغییر رمز یا مشاهده و تغییر سایر مشخصات کاربری به ترتیب عکس های زیر عمل کنید: توجه هر تغییری که در پروفایل می دهید باید حتما آخر سر … ادامه مطلب